โรงเรียนบ้านบึงพร้าวนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนและจะทำการปลูกป่าเสริมให้กับป่าชุมชนบ้านเนินคลี

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางกรรณิการ์ รอดเทศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้จัดทำกิจกรรมปลูกป่าชุมชนและจะทำการปลูกป่าเสริมให้กับป่าชุมชนบ้านเนินคลี โดยมีนายปิ่น คำหมู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวรรณเพ็ญ ปิ่นบาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพร้าวและคณะครูได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ยและรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ไว้