โรงเรียนบ้านบึงพร้าวเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านกีฬารุ่นที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านกีฬา รุ่นที่ 2 โดยการฝึกทักษะพื้นฐานการว่ายน้ำเบื้องต้นของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และรู้คุณค่าของการออกกำลังกาย โดยนายปิ่น คำหมู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพร้าวได้มอบหมายให้คุณครูติดา คล้ายวงศ์ประยูรและคุณครูธนโชติ บุญวังทองนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าร่วมโครงการจำนวน 11 คน ในวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนวังทองพิทยาคม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก