การจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านซำหวาย นำโดย นางศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำหวายคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านซำหวายร่วมกันจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายแนวทางการศึกษาต่าง ๆผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ผ่านมา การมอบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี และเงินปัจจัยนักเรียนยากจนกับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ณ โรงเรียนบ้านซำหวาย