กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ นำโดยนางสาวเทียมใจ สิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ พร้อมทั้งคณะครู จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก