ถอดบทเรียน ITA

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานเครือข่าย คุณภาพการศึกษา และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมประชุมถอดบทเรียน ผลการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส ITA ของสพป.พิษณุโลก เขต 2 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินการประเมินตัวชี้วัดต่อไป วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2

ใส่ความเห็น