ศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานเครือข่าย คุณภาพการศึกษา และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ศึกษาดูงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 โดยมี นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 47 ให้การต้อนรับ พร้อม นำเสนอการบริหารจัดการเรียนการสอน การบริหาร ทั่วไป การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ ของโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่ให้บริการ ทางการศึกษา แก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึง เเละมีคุณภาพ วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี

 

ใส่ความเห็น