โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์โร