โรงเรียนบ้านหนองกลด จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองกลดได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองกลด เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความเคารพและกตัญญูต่อครู