รับมอบเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ๆ นักเรียน จาก บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมกับ หจก. พี เอ็ม แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 2020

ใส่ความเห็น