กิจกรรมพิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 นำโดย นายประทีป พ่วงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเนินมะปรางให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์