ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมรับฟังการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจโครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการประเมินสมรรถนะ โดยมีดร.อัมพร สินะพา เลขาธิการ กพฐ. ประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายโครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  ผ่านระบบ Active Learning และ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนผ่านActive Learning ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Obec Channel  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2

ใส่ความเห็น