ประชุมเตรียมการจัดงานวันสถาปนาลูกเสือ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก พร้อมด้วยรองผอ.สพป.พิษณุโลก , ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา 9 อำเภอ และคณะทำงาน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยจุดประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประชุมของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2

ใส่ความเห็น