โรงเรียนบ้านเขาน้อย : กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนบ้านเขาน้อย : กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565

26 มิถุนายน “วันสุนทรภู่” ครูกวีเอกของโลก  ประจำปีการศึกษา 2565

นางสาวพัลลภา ตุ้ยเต็มวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้อย  ร่วมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเรา และนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติของสุนทรภู่ครูกวีเอกที่มีชื่อเสียง  ในกิจกรรมมีการจัดประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสี  แต่งเรียงความ แต่งคำประพันธ์และการประกวดการแต่งการตามแบบในวรรณดี และการตอบคำถาม   รับเกียรติบัตร ในรูป แบบ Online  ตอบคำถาม ความรอบรู้วันสุนทรภู่