พิธีมอบพระพุทธรูป พระเจ้าดับภัยกำลังแผ่นดิน โรงเรียนบ้านซำตะเคียน

วันพุธ ที่ 29 เดือน มิถุนายน 2565 พันเอกบรรเทิง ขำมี รอง ผบ.รพศ.4 ร้อยเอกนัฏฐพล พรมภา ฝกร.รพศ.4 เป็นตัวแทนพันเอกสุนทร กำลังมาก ผบ.รพศ.4 ในพิธีมอบพระพุทธรูป พระเจ้าดับภัยกำลังแผ่นดิน มาประดิษฐาน ณ โรงเรียนบ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนงเยาว์ จันทะคุณ เป็นตัวแทนในการรับมอบพระพุทธรูป พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ทางโรงเรียนขอให้อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและเจ้าหน้าที่ จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ ตลอดไปด้วยเทอญ