อบจ.พิษณุโลก แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือ ครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านซำตะเคียน

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวิเชียร ภักดี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 3 คัน ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียนบ้านซำตะเคียน หมู่ที่ 9 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้ ร่วมกับ นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง พร้อมด้วย นายเสน่ห์ พลรบ กำนันตำบลวังนกแอ่น และนายประโยชน์ ดอนคำไพร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านซำตะเคียน ภายหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับการร้องขอจากทางโรงเรียนบ้านซำตะเคียน โดย นางสาวนงเยาว์ จันทะคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำตะเคียน เนื่องจากพบว่าโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ห่างไกลและแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านซำตะเคียนเกิดแห้งขอดและกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก ทำให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียน 188 คน และครู 16 คน ส่งผลให้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียนเป็นอย่างมาก โดยเจ้าหน้าที่ได้นำน้ำอุปโภคบริโภคเติมน้ำใส่แท้งค์น้ำประปาของโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 72,000 ลิตร เพื่อให้ครูและนักเรียนทั้งโรงเรียนได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือไปจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ท่ามกลางความพึงพอใจของครูและนักเรียนเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้ได้พบปะคณะครู นักเรียน และเน้นย้ำเรื่องมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่นักเรียนด้วย.

#cr:ภาพและข่าว #องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก