โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

ภาพกิจกรรม การอบรมทั้ง2วัน คลิกที่นี่….โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล


 

(ภาคเช้า)

https://www.youtube.com/watch?v=VVXpdxjMEvk
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
วิทยากร ผศ.ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ผอ.สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรภ.พิบูลสงครามฯ

(ภาคบ่าย)
https://www.youtube.com/watch?v=rHJD1NfXMio
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (ภาคบ่าย)
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
วิทยากร ผศ.ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ผอ.สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มรภ.พิบูลสงครามฯ