โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 ระดับเหรียญเงิน

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้คัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค” ประกอบด้วย รางวัล “ระดับเหรียญทอง” จำนวน 75 ผลงาน “ระดับเหรียญเงิน” จำนวน 153 ผลงาน และ “ระดับเหรียญทองแดง” จำนวน 204 ผลงาน รวมจำนวน 432 ผลงาน
โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 ระดับเหรียญเงิน