วันสถาปนาลูกเสือ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต  2 ประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 43 นาย ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 500 นาย เข้าร่วมพิธี วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2