บันทึกเทปถวายพระพร

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก