กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์