มอบนโยบายครูบรรจุใหม่

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกิตติพษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป. นางลดาวัลย์ กอบฝั้น ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พบปะ มอบนโยาย แนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 5 ราย ก่อนส่งตัวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ น.ส.สมพิศ แตงบุญรอด ร.ร.บ้านหนองขมิ้น นายณัฐศักดิ์ สมัครณรงค์ ร.ร.วัดปลวกง่าม น.ส.สุวิมล แก้วกำเนิด ร.ร.บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา กลุ่มวิชาพลศึกษา นายทองสุข เทียมราช ร.ร.บ้านใหม่ชัยเจริญ กลุ่มวิชาปฐมวัย น.ส.อริสา วิโรจน์ชัยกุล วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 3 สพป.พิษณุโลก เขต 2