ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดวังพิกุล

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ความปลอดภัย อาหารกลางวัน โรงเรียนวัดวังพิกุล โดยมี นางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังพิกุล คณะครูรายงานข้อมูลการบริหารจัดการ พร้อมนำเยี่ยมชมภายในโรงเรียน วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดวังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก