ประกวดโครงงานสะตีม คณิต วิทยากรคำนวณ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประกวดแข่งขันโครงการสะตีม โครงงานคณิตศาสตร์และวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศวิทยากรคำนวณ โดย ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา การเรียนรู้และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนศึกษา และผลงานของครู นักเรียนโดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการสะตีม จำนวน 39 ทีม โครงงานคณิตศาสตร์ จำนวน 27 ทีม และครูผู้สอน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศการจัดการเรียนการสอนวิทยากรคำนวณ จำนวน 10 คน  วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 2