พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ และร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมเชิญชวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ประชาชนทั่วไป และร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ” ทางออนไลน์” ทางเว็บไซต์สำนักงานก.พ. วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.พิษณุโลก เขต 2

ใส่ความเห็น