ประชุมการชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียน ระยะ 5ปี และรายปี

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มนโยบายและแผน , ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ผ่านระบบVideo Conference โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการกพฐ. เป็นประธานเปิดและมอบนโยบายการจัดทำแผนฯ และว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขากพฐ. ชี้แจงเกี่ยวกับหลักการจัดทำแผนชั้นเรียนฯ ระยะ 5 ปี และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ในวันที่ 26 ก.ค. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2

 

 

ใส่ความเห็น