โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายภัทรพงษ์  สุขเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี พร้อมด้วยคณะครู ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลกเขต 2

ใส่ความเห็น