กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันภาษาไทย โรงเรียนบ้านดินทอง

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านดินทอง พร้อมด้วยโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง นำโดยนางสมถวิล คำหมู่ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินทอง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านดินทองและโรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง เข้าร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยโดยมีการจัดแข่งขันต่าง ๆ ณ โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง