ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วราชการจังหวัดพิษณุโลก และลงนามประกาศเจตนาภรณ์ (Statement of Commitment to Sustainable Thailand) ระหว่างจังหวัดพิษณุโลกกับส่วนราชการ โดยนายรณชัย จิตรวเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ และการลงนามประกาศเจตนาภรณ์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่างๆ ของจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 

ใส่ความเห็น