โรงเรียนบ้านเขาน้อย : พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

นางสาวพัลลภา ตุ้ยเต็มวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้อย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง ฯ    27 กรกฎาคม 2565 >>>