มหกรรมวิชาการ วังทอง 1

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.พป.พล 2 มอบหมายให้ ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พล 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมวิชาการกลุ่มเครือข่ายการศึกษาวังทอง 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง