นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้อย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครและเข้าร่วมใช้ระบบข้อสอบ PISA Style Online ครบ 100 %

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านม

นางสาวพัลลภ  ตุ้ยเต็มวงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านเขาน้อย ได้ดำเนินการนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 21 คน สมัครและเข้าร่วมใช้ระบบข้อสอบ PISA Style Online ครบทุกคนตามที่เขตพื้นที่ มอบหมายให้ทางโรงเรียนดำเนินการ

ใส่ความเห็น