โรงเรียนบ้านเขาน้อย—รับชุดตรวจ ATK — SARS-COVID-19 จากบริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตล์ จำกัด เพื่อแจกนักเรียนทุกคน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านม

นางสาวพัลลภ  ตุ้ยเต็มวงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านเขาน้อย  เป็นตัวแทนรับชุดตรวจ ATK — SARS-COVID-19 จากบริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตล์ จำกัด และดำเนินกาแจกนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้อยทุกคน จำนวน 500 ชุด สำหรับให้นักเรียนใช้ตรวจ COVID-19 ทางโรงเรียนบ้านเขาน้อย ต้องขอขอบคุณทางบริษัทเฮาส์เซน เบอร์นสไตล์ จำกัด มา โอกาสนี้

ใส่ความเห็น