พัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว (นักการภารโรง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสบการณ์การทำงานด้านทักษะอาชีพ (งานช่างไม้) ให้สามารถออกแบบงานไม้ คำนวณวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดสร้างชั้นวางของ ชั้นวางถังขยะ ที่ทำจากไม้แบบมืออาชีพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน ในระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2565 ณ สพป.พิษณุโลก เขต 2