กีฬาสัมพันธ์ไมตรี

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สพป.พิษณุโลก เขต 2 ให้การต้อนรับดร.พยอม วงษ์พูล ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสพป.พิษณุโลก เขต 3 พร้อมร่วมการแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี ระหว่าง สพป.พิษณุโลก เขต 2 และ สพป.พิษณุโลก เขต 3 ให้มีความรัก สามัคคี สัมพันธ์ภาพที่ดี โดยจัดการแข่งกีฬาดังนี้ 1.กีฬาเปตอง ชาย 2 ทีม หญิง 2 ทีม 2. กีฬาวอลเลย์บอลชาย 1 ทีม หญิง 1 ทีม 3. ฟุตบอลชาย 11 คน 1ทีม ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น