โรงเรียนบ้านเขาน้อย : การมอบเงินทุน นักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) กลุ่มเก่าที่รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

นางสาวพัลลภ  ตุ้ยเต็มวงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนบ้านเขาน้อย ดำเนินการจ่ายเงินทุนการศึกษา

นักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) กลุ่มเก่าที่รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2565

โดยให้ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนมารับเงินทุนเสมอภาค โดยวิธีการรับเงินสดผ่านสถานศึกษา และเตรียมหลักฐานการรับจ่ายเงินมาให้พร้อม ทางโรงเรียนบ้านเขาน้อยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน 8 คน ทุนละ 1,500 บาท รวมทั้งหมด 12,000 บาท

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเขาน้อย ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก