ประธานการประเมินเพื่อสรรหาคัดเลือก”ครูดีในดวงใจ”ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 ภาคบ่าย

วันที่ 1 กันยายน 2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประเมินเพื่อสรรหาคัดเลือก”ครูดีในดวงใจ”ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566 โดยมีผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือก ภาคบ่าย จำนวน 1 คน ได้แก่ นายวัชรพุทธิ์ เกตุเทศ ครูค.ศ.1 ณ โรงเรียนพินพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 สพป.พิษณุโลก เขต 2