ตรวจสอบกลั่นกรองเลื่อนวิทยฐานะ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกลั่นกรองข้อมูลผู้เสนอขอรับการประเมิน ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว21 พร้อมคณะกรรมการ ดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยมีข้าราชการครูที่แจ้งความประสงค์ส่งคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ประกอบด้วยนายปฏิพัทธ์ ขุนมธุรส ร.ร.ศึกษาลัย น.ส.กฤษณา ศรีสุข ร.ร.ศึกษาลัย น.ส.วิลัยพร จันทะคูณ ร.ร.บ้านเนินมะปราง นางกนกพร ปุ่มเพชร ร.ร.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก นายอรัญ หมวกอินทร์ ร.ร.ศึกษาลัย น.ส.สุชาดา โตอดิเทพ ร.ร.บ้านน้ำพรม และชำนาญการ น.ส.นภาภรณ์ บุญชื่น ร.ร.บ้านนาพราน วันที่ 12 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2