คณะกรรมการประเมินประสิทธิผล

วันที่ 21 กันยายน 2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และนางราตรี แจ่มใส ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ คณะกรรมการประเมินประสิทธิผล ดร.วรสกล เพ็ชรทิม รองผอ.โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง  จ.พิษณุโลก