ประชุมทำความเข้าใจการลงทะเบียนDPA

วันที่ 22 กันยายน 2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 , เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ DPA ของสถานศึกษา เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู  และ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฎิบัติ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมดินทอง 3 สพป.พิษณุโลก เขต 2