การแข่งขันกีฬาภายใน “หนองปรือเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565

            การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “หนองปรือ เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองปรือ เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงศักยภาพ สุนทรียภาพและกิจกรรมการสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ในทุกๆ ด้าน