ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นางสุมาลี ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน บ้านพักครู ระบบไฟฟ้า โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น คณะครู รายงานการบริหารจัดการ พร้อมนำเยี่ยมชม วันที่ 26 กันยายน 2565