ประชาสัมพันธ์แจ้ง โรงเรียนที่สนใจ บริษัท โปรเลเวล จำกัด ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา จัดทำโครงการสร้างเว็บไซต์ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในต่างจังหวัดที่ขาดแคลนงบประมาณ

ประชาสัมพันธ์แจ้ง โรงเรียนที่สนใจ
บริษัท โปรเลเวล จำกัด ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา จัดทำโครงการสร้างเว็บไซต์ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในต่างจังหวัดที่ขาดแคลนงบประมาณในการจัดทำ
ใช้งานได้ฟรีระยะเวลา 3 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเปิ้ล 062-5862527 เป็นผู้ประสานงานโซนภาคเหนือ
line: @prolevel
ข้อมูลเพื่อจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน ถ้าโรงเรียนใดสนใจสามารถติดต่อมาโดยตรงได้ที่คุณเปิ้ล 062-5862527ครับ
ตัวอย่างเว็บไซต์ โรงเรียนที่ขอเข้าร่วมโครงการ
https://banwangyaimark.ac.th/
https://watphangsing.ac.th
https://banhuaisaikhao.ac.th
https://watmairieng.ac.th
https://khokmain.ac.th
https://phuengtoneng.ac.th
https://chumchonwatumpwan.ac.th
https://watsamakkeenukulschool.ac.th
https://watkuansung.ac.th
https://watmafeungschool.ac.th