รางวัลรองชนะเลิศ “ห่างกัญเถอะ”

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 2 นายสันติ ปานรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขวัญ น.ส.พจนพร บั้งเงิน น.ส.นัฐฐาพร ศุขวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านวังขวัญ รับโล่รางวัลจาก นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผอ.ฉก.ชน.สพฐ. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงการสร้างสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผลงานคลิปสั้นเรื่อง Get away From “Kancha” ห่างกัญเถอะ พร้อมบันทึกเทปออกรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กทม