วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง

ได้เปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2565 และกล่าวแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้ย้ายสถานศึกษา และกล่าวต้อนรับคุณครูใหม่