ศึกษาดูงานสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

วันที่ 3 พ.ย. 2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จกับบุคลากรกลุ่มต่างๆของสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 โดยนางปรียา สงค์ประสงค์ ศึกษานิเทกศ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่ม ให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมกลุ่มต่างๆ ณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1