การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

               8 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองปรือ นำโดยนางสาวษณอนงค์ ชูรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ได้แก่ นางอัมพร บุญทอง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านซำหวาย นางสาววาสนา บุญประเสริฐ ครู คศ. 2 โรงเรียนบ้านซำหวาย นางสาวอาริสา ศรีดี ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านนาพราน และ นายมนัส กองรส ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านหินประกาย โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษา รวมทั้งประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและประเมินเพื่อปรับปรุงให้ได้ผลตามเป้าหมาย