คาราวานวิทยาศาสตร์

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ โดยองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช.) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกทักษะ กระบวนการคิด ผ่านการทดลองด้วยตนอง สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน โดยมีโรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 13 โรงเรียน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฎ์