ประชาสัมพันธ์เป็นของขวัญ ของฝาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่

กระเช้าของฝากและกิ๊ฟเซ็ทผลิตภัณฑ์ OTOP ✨️
🎏 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับโอทอปเทรดเดอร์จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญชวนเลือกใช้กระเช้า/กิ๊ฟเซ็ท OTOP จังหวัดพิษณุโลก
🔸️เพื่อใช้เป็นของขวัญมอบให้คนที่คุณรักในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนในจังหวัด
☎️ สั่งจอง/สั่งซื้อสินค้า ได้ที่…
– ร้านพีริมาบ้านของฝาก โทรศัพท์ 095-307-4282
– สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-255-836