ประชุมสัญจร วังทอง 3

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด มอบนโยบาย จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายเร่งด่วน สพฐ. นโยบาย สพป.พิษณุโลก เขต 2 การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมี รอง ผอ.สพป. พิษณุโลก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม แจ้งข้อราชการ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายพัฒนาการศึกษาวังทอง 3 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพินพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก