กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 17 พ.ย.2565 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก ” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการ และสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ ผู้นำภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก